سامانه پرداخت آنلاین عوارض کسب و پیشه شهرداری ارومیه

کد ملی :